Jak vypadá celý náš den?

  • Pomocí našeho režimu se snažíme dětem nastavit řád dne a ten nejdůležitější pocit ... POCIT BEZPEČÍ... 
  • Časy a aktivity jsou pouze orientační, protože se snažíme co nejvíce přizpůsobit potřebám a zájmům dětí 

 

6:30 - 8:45

 

8:45 - 9:15

 

9:15 - 9:45

 

9:45 - 11:25 

 

11:40 - 12:25

 

12:25 - 13:00

 

13:00 - 14:15

 

14:15 - 14:45

 

14:45 - 16:30

 

Malování, výtvarná činnost, hry, řízená činnost učitelkou, cvičení, zpívání...

Ranní přesnídávka

 

Činnosti ve třídě

 

Oblékání a pobyt venku

 

Oběd

 

Některé děti odchází po obědě domů a některé jsou odpočívat

 

Odpolední odpočinek

 

Odpolední svačina

 

Hry ve třídě, při teplém počasí jdeme odpoledne na zahradu MŠ a děti postupně odchází domů