Zápis do MŠ pro rok 2021

Zápis do MŠ probíhá ve dnech od 5. do 14. května 2021.

  • Odevzdání přihlášky nejpozději 14. května 2021 do 12:00 hod.

 

Osobní odevzdání příhlášky bude možné osobně v MŠ ve dnech:

  • 10. až 12. května 2021 od 9:00 do 12:00 hodin
  • ve čtvrtek 13. května 2021 od 7:00 do 18:00 hodin
  • v pátek 14. května 2021 od 7:00 do 17:00 hodin

 

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem (v průběhu měsíce května) a zveřejní je způsobem v místě obvyklým = informační plakáty, webové stránky školy a obce… (§ 34 odst. 2).

Ředitel školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu (§ 34 odst. 2).

Možnost získání příhlášky:

  • můžete stáhnout zde
  • osobní převzetí v MŠ v měsíci dubnu (v případě osobního převzetí nás prosím informujte ohledně termínu vyzvednutí)

Odpovědnému pracovníkovi MŠ předložte řádně vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od TP uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti či TP dítěte (pokud se liší od bydliště nebo TP zákonných zástupců).

Preferujeme osobní odevzdání přihlášky. 

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!


Každému zákonnému zástupci bude oznámeno přidělené registrační číslo dítěte:

- formou elektronického podání přihlášky- bude zasláno RČ datovou schránkou nebo e-mailem
- formou podání žádosti poštou bude RČ zasláno e-mailem
- v případě osobního předání žádosti dostane zákonný zástupce registrační číslo na místě

O přijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení, a to do 30-ti dnů.

Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem na webových stránkách školy a na přístupném místě ve škole.
Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15-ti dnů. Tímto se považují rozhodnutí za oznámená.
Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude zákonnému zástupci zasláno poštovní zásilkou do vlastních rukou.