Předškoláci

Dítě, které do 31. srpna oslaví 5. narozeniny se stává předškolákem a připravuje se na první ročník základní školy. Jedná se o povinnou školní docházku, tzn. že dítě musí pravidelně každý den docházet do MŠ. 

Omlouvání nepřítomnosti v MŠ

Nepřítomnost předškolních dětí je nutné omluvit:

  • do 10 pracovních dnů absence písemně omlouvá dítě jeho zákonný zástupce
  • nad 10 pracovních dnů absence je nutná omluvenka od lékaře
  • v případě delší nepřítomnosti (např. dovolená...), uvolňuje dítě z předškolního vzdělávání ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů s uvedeným důvodem