Distanční výuka

Distanční výuka je tzv. výuka na dálku. Je ze zákona povinná pouze pro předškoláky a je poskytována pouze v důsledku mimořádných a krizových opatření nebo nařízení karantény za předpokladu, že chybí většina dětí, pro které je školní docházka povinná. Nepřítomnost na tomto druhu výuky musí být omluvena stejně jako při prezenční výuce. 

Distančně se nevzdělává, pokud předškoláci nechodí do MŠ např. kvůli střevní viróze, neštovicím. Dále pokud ředitelka MŠ rozhodne o omezeném provozu nebo o uzavření MŠ nebo je MŠ uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Výuka bude tzv. asynchronní, tzn. že děti budou jednotlivé úkoly zadané učitelem plnit vlastním tempem a v jejich zvolenou časovou dobu, není nutné pracovat přímo on-line. 

Výukový materiál je zveřejněn v tomto případě na webových stránkách naší MŠ. 

Pokud nemáte možnost zapojit se do výuky organizované tímto způsobem, budeme Vás kontaktovat a zadávání úkolů proběhne telefonicky (vždy po dohodě s třídním pedagogem). 

Výukový materiál (povinný)

Výukový materiál sloužící k distanční výuce:

 

Další výukový materiál a činnosti pro inspiraci(vždy stačí rozkliknout):

BŘEZEN - DUBEN

1. Pracovní listy

Grafomotorické listy apod.

Třídění odpadu- pracovní listy, básnička

 

2. Zazpívej si doma písničku 

Jednoduchý návod pro rodiče- práce s písní (Cib, cib, cibulenka)- "domácí kapela"

 

Pásla ovečky 

Travička zelená

Běžela ovečka

Hřej, Sluníčko, hřej

Když jsem já sloužil

Krávy, krávy

 

3. Nauč se básničku

Jarní básničky na březen

 

4. Můžeš si i zacvičit 

Jak cvičit s dětmi doma

Pozdrav slunci pro nejmenší (dětská jóga)

 

5. Vyzkoušej si jednoduché pokusy 

Jednoduché pokusy 

 

6. Podívej se na náučné pohádky

Animovaná dopravní výchova - na chodníku

Animovaná dopravní výchova - přecházení 

Chráníme přírodu- kam s papírem

Mláďátka na statku

Koloběh vody- Jak se kapička stala pitnou vodou

Nejkrásnější pohádky - Semínko

 

7. Artikulační cvičení - napodobňování zvuků

Zvířátka