O MATEŘSKÉ ŠKOLE SLUNÍČKO KLADNO, PAŘÍŽSKÁ 2204

Budovu MŠ postavila a zařídila obec Kladno a byla dána k užívání ve školním roce 1965-1966, pro potřeby nově vzniklé sídlištní zástavby na okraji města Kladna, směrem na Prahu.

Jedná se o budovu v klasické architektuře té doby – paneláček, která byla postavena v rozlehlé zahradě, nyní krásně vzrostlé a chráněné živým plotem. Zahrada MŠ se začala v roce 2011 renovovat. Byly odstraněny nebezpečné prvky a nahrazeny novými dřevěnými herními prvky, které jsou postupně doplňovány. V zahradě jsou 2 pískoviště, lezecí a šplhací herní prvek, lávky, dřevěné auto na pérech a bude v roce 2013 doplněn dřevěný altán. Také bylo vybudováno malé dopravní hřiště, skluzavka v terénu, aby děti měly i na zahradě pohyb. Dále byl místo zrušeného bazénu vybudován zavlažovací systém pro osvěžení dětí v horkých dnech.
Velkou výhodu však spatřujeme v blízkosti lesa Borovina, který je vzdálen asi 300 m od MŠ a je denně využíván k pobytu dětí venku a poskytuje nám možnost přirozeného pohybu = chůze v přírodním terénu, překonávání přírodních překážek, je místem pro hry pohybové, ale i s přírodním materiálem, jeho sběr pro práci při výtvarných činnostech v MŠ, pozorování změn v přírodě atd. Domníváme se, že v dnešním přetechnizovaném světě je každodenní styk s přírodou velkým pozitivem pro tělesný (překonávání přírodních překážek, volný pohyb, chůze, ale i pohyb řízený – přechod silnice, silniční pravidla, vytrvalost), duševní (pozorování změn v přírodě v průběhu celého roku, zvířat, učení se, jak se chovat k přírodě živé i neživé, sběr přírodního materiálu atd.) i sociální ( setkávání se s jinými lidmi, pravidla chování atd.) vývoj dětí.
Samotná budova je jeden areál se vstupní halou a přilehlými větratelnými šatnami pro každou třídu, stravovnou a relaxačním centrem, které bylo vybudováno v roce 2009/10, v přízemí budovy. Budova je podsklepená a sklepy jsou využívány jako sklady materiálů, dílna údržbáře, prádelna, sušárna a prostor s keramickou pecí na výpal vlastních výrobků dětí. Jinak se keramika vyrábí v relaxačním prostoru. V tomto prostoru probíhají i řečové hrátky, práce s dětmi v menší skupině 10 – 12 dětí. V září 2013 byla v tomto relaxačním prostoru vybudována za pomoci všech klientů – dar dětí, solná komora, která začala být v provozu 21.10.2013 a navštěvují jí děti po menších skupinkách ze všech tříd MŠ.
Budova je dvoupatrová s centrálním schodištěm,které bylo vymalováno jako prales, na každém patře jsou 2 třídy složené z herny a prostoru u stolečků, kde děti i jedí. Třídy jsou světlé, dobře vybavené a každá třída je vymalována dle svého názvu (s květinami kytičková atd). Jedna třída MŠ – sluníčková má již nový veškerý nábytek. V roce 2013 by měla být vybavena novým nábytkem další herna – obláčková. A postupně by mělo dojít k vybavení všech heren MŠ – srdíčkové i kytičkové třídy. Sociální zařízení byla zrekonstruována již v roce 1996. V roce 2013 byly domalovány novými obrázky z vodního světa. Třídy jsou sestaveny tak, aby dětem umožnily život ve větší skupině, ale i v menší skupině, protože mohou využívat herní koutky a pohotové hračky, z kterých si samy mohou vytvořit intimnější prostředí. MŠ je výborně vybavena hračkami (lego, duplo, magnetico, labyrinty, puzzle …atd.) a pomůckami (sportovními, na rozvoj hmatu a sluchu ..atd), takže nyní jsou doplňovány pouze novinkami z trhu.

MŠ je čtyřtřídní, kapacita MŠ je 100 dětí a je stále naplňována na 100%. Všechny třídy jsou heterogenní = smíšené = v každé třídě od 3 do 6 let, sourozenci jsou dle přání rodiny ve společné třídě. Velmi se nám tyto třídy osvědčily, starší se učí pomáhat mladším, mladší mají řečový vzor ve starších a učí se od nich i další důležité věci, těší se, že až budou ony starší, budou také pomáhat, vztahy jsou přátelské, neubližují si. Učí se sociálnímu cítění, toleranci, pomáhat druhým. Současně v této době však odráží i toto malé společenství tříd neduhy celé naší společnosti a světa.

O letních prázdninách 2013 došlo ze strany zřizovatele k velké rekonstrukci budovy MŠ. Byla vyměněna všechna původní, tedy 48 let stará dřevěná okna, za okna plastová. Budova byla zateplena 14cm vrstvou polystyrenu a také zateplena střecha. Byla udělána nová barevná fasáda dle dohody mezi architektem města Kladna a ředitelkou MŠ. Tímto se zlepšilo prostředí v celé MŠ. Touto celkovou rekonstrukcí dojde k úsporám energií na vytápění MŠ.
Mateřská škola děkuje zřizovateli statutárnímu městu Kladnu za tuto rekonstrukci.

V MŠ se mění ročně kolem 25 - 36 dětí.

PROVOZNÍ DOBA MŠ: 6,30 - 16,30 hod.
Děti se schází od 6,30 do 7,55 a po domluvě od 8,30 do 8,45 a rozchází se od 14,45 do 16,30.
Přesné rozpisy jsou na nástěnkách v MŠ a mění se dle organizace.

NOVINKY

2. 6. 2020 Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Zveřejnili jsme informace s rozhodnutím o přijetí do naší MŠ, zobrazuje se při vstupu na naše stránky, je doplněn odkaz na stránce věnované zápisu, případně pro JPG klikněte –>ZDE
nebo pro zobrazení PDF –>ZDE

14. 5. 2020 Informace k otevření a výběrům

Na stránce předcházející našim stránkám jsou nové informace k otevření od 25.5.2020, případně klikněte –>ZDE
Aktulizována stránka s informacemi o výběrech stravného a školného –>ZDE

8. 5. 2020 Letní prázdniny 2020

Na stránce hlavních letních prázdnin jsou nové informace.
Stránku najdete v sekci "Důležité informace", nebo klikněte –>ZDE

23. 4. 2020 Informace k opětovnému otevření MŠ

Na stránce, která se zobrazuje před spuštěním těchto stránek, jsme doplnili informace k postupnému uvolňování opatření v souvislosti s koronavirem.

10. 4. 2020 Zápis 2020/2021 a doplnění informací u omezení provozu

Aktualizovali jsme stránku věnující se zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021, pro zobrazení stránky s informacemi klikněte –>ZDE
Na provizorní úvodní stránce jsme přidali pomocné informace pro rodiče v období epidemie

18. 3. 2020 Vyvěšení informace o omezení provozu

Zveřejněna informace o omezení provozu MŠ od 18. 3. 2020 do odvolání s ohledem na závažný epidemiologický stav

1. 1. 2020 Přejeme Vám všechno nejlepší v novém roce

Doplnili jsme termíny výběrů v Lednu–Březnu 2020
Na stránce rozpočtu je doplněn odkaz na rozpočet pro rok 2020