Moje paní učitelky

Petra Šebová

 

 

 

 

O čem si budeme celý rok povídat:

Září 

 • seznámíme se se školkou a společně vytvoříme pravidla ve třídě, v celé MŠ i při pobytu venku
 • zavzpomínáme na prázdniny
 • budeme se snažit rozlišit rozdíly mezi rodinou a školkou
 • budeme poznávat barvy a profese

Říjen

 • budeme si povídat o ročních obdobích
 • barvičky podzimu
 • stanou se z nás ochránci přírody
 • dozvíme se, jak se pracuje na poli a na zahradě, co si tam můžeme vypěstovat
 • budeme si povídat o houbách, i o jedovatých
 • přiblížíme si podzimní tradice a svátky
 • tento měsíc se zaměříme na rozlišení barev a tvarů   

Listopad

 • budeme si povídat o zdraví, zdravém životním stylu, zdravé výživě
 • dozvíme se informace o lidské těle a smyslech 
 • rozdíl mezi zdravím a nemocí 
 • seznámení se sportem a jeho významem pro naše zdraví 
 • tento měsíc se zaměříme na určování protikladů a prostorovou orientaci

Prosinec

 • zaměříme se duševní pohodu každého z nás 
 • budeme plně prožívat vánoční atmosféru 
 • seznámíme se s vánočními tradicemi a adventem

Leden 

 • seznámení se zimním obdobím, znaky zimy, změny v přírodě
 • popovídáme si o zimní oblečení 
 • prohloubíme informace o ročních obdobích a budeme porovnávat rozdíly mezi nimi
 • budeme si povídat o zimních sportech a bezpečnosti při nich  
 • dozvíme se zajímavosti o zvířátkách v zimě

Únor

 • zahrajeme si na eskymáky a seznámíme se s jinou a novou kulturou
 • z pohádky do pohádky – seznámíme se s českými lidovými pohádkami
 • zaměříme se na péči o knihy a zacházení s nimi 
 • přiblížíme a vyzkoušíme si hru na Orffovy nástoje

Březen

 • Seznámíme se s jarem a budeme sledovat změny v přírodě, najdeme rozdíly mezi ročními obdobími
 • popovídáme si o zvířátkách a co dělají na jaře
 • budeme chránit přírodu a naučíme se třídit odpad
 • zaměříme se na dopravní výchovu
 • seznámíme a přiblížíme si věci kolem nás – materiály, tvary, počet, velikost, stupňování

Duben 

 • budeme pozorovat jarní kytky a jejich semínka
 • prohloubíme si znalosti o domácích zvířatech a jejich mláďatech
 • seznámíme se s drobnými živočichy
 • budeme si povídat o vodě, vodních zdrojích a koloběhu vody
 • přiblížíme si svátky jara – Velikonoce, čarodějnice.

Květen

 • zjistíme zajímavosti o vesmíru a Zemi
 • seznámíme se s Českou republikou a sousedními státy
 • poznáme naše město a porovnáme rozdíl mezi městem a vesnicí
 • seznámíme děti s historií- Staré pověsti české
 • ukážeme si rozdíly v kultuře, tradicích a způsobech života v jiných zemích, protože každý z nás je originál

Červen

 • budeme se těšit se na prázdniny
 • prohloubíme znalosti o životě u rybníka 
 • seznámíme se s mořem a zajímavostech o něm (od pramene až k moři)
 • popovídáme si o zoologické zahradě a poznáme exotická zvířata