"Pomáháme dětem objevovat svět"

Ano...

Jsme škola s rodinnou atmosférou a s příjemným prostředím, kde se dítě cítí bezpečně, šťastně a spokojeně. Snažíme se děti vést k zodpovědnosti, samostatnosti, vzájemné spolupráci a respektu. Umožňujeme jim objevovat svět, objevovat samo sebe a chápat svou důležitost ve společenství dětí i dospělých a radovat se z maličkostí. 

Naše MŠ je zařazena do projektu Zdravá MŠ s názvem "Program podpory zdraví". Chápeme, že zdraví není jen nepřítomnost nemocí, ale cílem tohoto projektu je především děti naučit úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví své i ostatních. Podporujeme individualitu dítěte, a tím prohlubujeme jeho psychickou pohodu. 

To vše se dětem snažíme přiblížit pomocí klasických českých pohádek, naší historií, zvyky a tradicemi moderního učení a prožitky, které přispívají k rozvoji jejich osobnosti.

"Tvoříme si vlastní dětský svět!"