Budovu naší MŠ postavilo a zařídilo město Kladno a její užívání bylo možné od roku 1965 pro potřeby nově vzniklé sídlištní zástavby na okraji města. Jedná se o budovu v klasické architektuře té doby (paneláček v rozlehlé zahradě), která je nyní krásně vzrostlá a chráněná živým plotem. V roce 2011 se začala zahrada MŠ renovovat. Byly postaveny nové dřevěné herní prvky, které jsou i nadále doplňovány. Nachází se zde pískoviště, dřevěné auto, skluzavka, lávky, kamínkoviště a další moderní prvky, které zpříjemňují dětem pobyt na naší zahradě a rozvíjí jejich pohybové dovednosti. Zajímavostí zahrady je malé dopravní hřiště, pítko a zavlažovací systém pro osvěžení dětí v horkých letních dnech. Samotná dvoupatrová budova je jeden areál. V přízemí se nachází vstupní hala s přilehlými větratelnými šatnami pro každou třídu zvlášť, stravovnou a relaxačním centrem, které bylo vybudováno v roce 2009/2010 v přízemí budovy. Relaxační místnost se také využívá pro volnočasový kroužek keramiky. V září 2013 byla v tomto prostoru vybudována solná komora, kterou navštěvují děti ze všech tříd v menších skupinkách.
V období letních prázdniny 2013 došlo ze strany zřizovatele k velké rekonstrukci budovy MŠ, kterou se výrazně zlepšilo prostředí v celé MŠ. V každém patře se nachází 2 třídy složené z herny a prostoru se stolečky. V 1. patře se nachází třída U broučků a U berušek. V 2. patře najdeme třídu U včeliček a U motýlků. Veškeré třídy jsou moderně zařízeny a zrekonstruovány. Jsou výborně vybaveny hračkami i pomůckami, které slouží ke správnému a všestrannému vývoji dětí.
Principem projektu Zdravá MŠ, do jehož programu je naše MŠ zařazena, je respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce ve společnosti i ve světě a rozvíjení komunikace a spolupráce. Jednou ze zásad je učitelka podporující zdraví, kterou děti v mnohém napodobují a tím se učí. Přirozeným prostředím v životě člověka je věkově smíšená skupina. I z tohoto důvodu jsou u nás v MŠ 4 věkově smíšené třídy s rovnoměrným zastoupením pohlaví, které poskytují dětem přirozené podmínky pro jejich socializaci. Sestavujeme společně s dětmi jednoduchá a smysluplná pravidla pro soužití ve třídě i v celé MŠ. Umožňujeme jim realizovat se v individuálních i skupinových činnostech. Nabízíme jim dostatek pohybu s ohledem na bezpečnost již od brzkého rána ve třídě, později při pobytu venku i po odpoledním odpočinku. Pečujeme o zdravou výživu, která se s láskou připravuje v kuchyní naší MŠ. Strava je pestrá, vyvážená, chutná a obsahuje dostatek zeleniny a ovoce. Vytváříme pro děti i rodiče bezpečné prostředí, spojené se vzájemnou důvěrou na základě úcty a spolupráce mezi všemi lidmi u nás. Spolupracujeme se ZŠ ve městě, které každoročně navštěvujeme s dětmi předškolního věku. Informujeme rodiče o požadavcích ZŠ na děti a spolupracujeme při řešení školní zralosti dětí. Zúčastňujeme se aktivit, které jsou spojené se životem našeho města. Vedeme děti k vytvoření pozitivního vztahu k jejich rodnému městu a okolí, ale také i k jeho ochraně.