Mateřská škola je součástí vzdělávacího systému a pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího plánu, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Tímto způsobem poskytuje všem dětem péči v této oblasti. Dále poskytuje i nadstandartní péči v mnoha různých podobách:

 • Návštěva solné komory: vybudována u nás v MŠ
 • Výlety mimo MŠ
 • Předplavecký výcvik - pro předškoláky v 2. polovině školního roku
 • Kroužek keramiky
 • Spolupráce s logopedkou
 • Divadelní představení v MŠ i mimo ní
 • Vánoční besídka a oslavy významných svátků: Mikuláš, Den dětí, karneval, strašidelný den, …)
 • Projektové dny- různá témata (např. Den Země, Mezinárodní den knihy,…)
 • Individuální přístup pro děti s různými potřebami (děti s OŠD a jinými individuálními potřebami, …)
 • Návštěva ZŠ včetně celoroční spolupráce- pro předškoláky
 • Tvorba vlastní knihy
 • Školní časopis
 • Mnoho dalších příjemných aktivit využitých ze spontánních nápadů dětí

 

Proč je důležitý pobyt venku Vašich dětí "každý den"? 

Význam pobytu venku - příklad cvičení venku