ZÁPIS do Mateřské školy Sluníčko Kladno, Pařížská 2204, Kladno PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 / 2025

20. 03. 2024

ZÁPIS DO Mateřské školy Sluníčko Kladno, Pařížská 2204, Kladno
PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 / 2025


Zápis do Mateřské školy Sluníčko Kladno, Pařížská 2204, Kladno proběhne v termínu:


09.05.2024 od 07:00 do 18:00 hod.


10.05.2024 od 07:00 do 17:00 hod.


K zápisu je nutné doložit:


1. Žádost o přijetí včetně potvrzení lékaře (v dokumentech ke stažení)
2. Kopie rodného listu dítěte.
3. Občanský průkaz zákonného zástupce.
4. Kopie dokladu o povolení k pobytu v ČR (pouze cizinci).


O přijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení, a to do 30 dnů. Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem na webových stránkách školy a na přístupném místě v Mateřské škole Sluníčko Kladno, a to na vstupních dveří budovy. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Tímto se považují rozhodnutí za oznámená.
Zákonný zástupce dítěte se dostaví na ředitelství Mateřské školy Sluníčko Kladno, Pařížská 2204, Kladno pro výsledky správního řízení v předem dohodnutém termínu.
Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude zákonnému zástupci předáno při osobním kontaktu nebo zasláno písemně poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a další informace nalezete ZDE
V Kladně, dne 02.03.2024