Jak se stravujeme v MŠ?

Naše MŠ má svou vlastní kuchyň. Jídlo zde připravují 2 kvalifikované kuchařky.Strava se skládá z dopolední svačiny, oběda a odpolední přesnídávky. Jídelníček je sestavován jednou týdně podle spotřebního talíře- splňuje množstevní normy pro děti do 6ti let, děti s OŠD do 7mi let a výše (maso, ryby, mléko, mléčné výrobky, zelenina, ovoce, luštěniny, tuky, cukry, celozrnné pečivo).  Strava obsahuje velké množství ovoce a zeleniny v syrovém i dušeném stavu, ale také zeleninová jídla.  Děti mají celý den k dispozici pitný režim v podobě čajů minimálně slazených, pitné vody nebo vitamínových nápojů.


Omlouvání dětí ze stravy

Omlouvání dětí z důvodu odhlášení stravy je možné ústně nejpozději den předem u třídní učitelky nebo telefonicky do 8:00 na tel. čísle školní jídelny.

 

Cena stravy 

Podle školního řádu se dítě v MŠ stravuje vždy. V souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění novel, stanovila ředitelka MŠ úpravu finančního normativu na nákup potravin na 40 Kč od 1. 5. 2020 (důvodem je zvýšení ceny potravin). 

Strava na celý den ... 40Kč 

Z toho:

  • Ranní přesnídávka ...10 Kč
  • Oběd ... 23kč
  • Odpolední svačina ... 7 kč

Pokud odchází dítě po obědě, cena stravy je 33 Kč (platí pouze ranní přesnídávku a oběd).

 

Platba školné

Školné platí všechny děti, kromě dětí s povinnou předškolní docházkou a s odloženou školní docházkou. 

Školné na měsíc ... 630Kč

 

Kdy a jak se platí školné a stravné?

Zákonní zástupci hradí stravné a školné v určených termínech, které najdete na webových stránkách v kalendáři a na informační nástěnce v MŠ tomu určené.

Pokud nebude stravné a školné zaplaceno do požadovaného termínu a nebude jinak domluveno s ředitelkou MŠ, bude postupováno dle zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (školský zákon).