Zápis do MŠ Sluníčko Kladno, Pařížská 2204

proběhne, vzhledem k mimořádným opatřením vlády proti šíření koronaviru, dle opatření MŠMT bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Přihlášku je možné do školy doručit datovou schránkou, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, poštou, případně dalšími distančními nástroji.

Pro podání přihlášky bez osobní účasti je stanoveno období v rozmezí od 6. do 15. května 2020 do 12:00 hodin.

V krajním případě bude dle konkrétní situace umožněno rovněž osobní podání přihlášky ve škole, a to ve dnech:
- 11. – 13. května 2020 od 9:00 do 12:00 hodin,
- ve čtvrtek 14. května 2020 od 7:00 do 18:00 hodin
- v pátek 15. května 2020 od 7:00 do 17:00 hodin
.

Zapsány musí být opětovně i děti, které nebyly do MŠ přijaty ve školním roce 2019/2020. Zápis bude probíhat dle opatření MŠMT, která máte k dispozici.také. Do MŠ Sluníčko využijte naší přihlášku, která je také ke stažení ZDE, kde jste ještě podali přihlášku a pořadí MŠ, dle priority umístění.
Do MŠ doručíte přihlášku, kterou si stáhnete ZDE. Pokud pošlete electronicky, můžete oskenovanou s vlastnoručním podpisem zákonného zástupce (ne podpis tiskací, napsaný počítečem), který následně doplníme originálem. Dále KOPII OČKOVACÍHO PRÚKAZU a prohlášení (je za přihláškou hned na další straně), NEZAPOMEŇTE UVÉST E-M spojení, abych Vám mohla zaslat EVIDENĆNÍ ČÍSLO!! A telefon! Vše ČITELNĚ!!! TISKACE.

MŠ má hygienickou kapacitu 100 dětí, ale může přijmout pouze tolik dětí, které uvolní místo do 31.8.2020, z důvodu nástupu povinné školní docházky, což je v tomto roce 2020 -  cca. 30 dětí

Děti budou seřazeny dle trvalého bydliště, bydliště 2b) a věku. A to od nejstaršího bude přijato cca. 30 dětí směrem k nejmladším.

Kritéria pro přijetí do MŠ Sluníčko
1a – Pobyt trvalý na území statutárního města Kladna, spádová oblast, kterou určuje Obecně závazná vyhláška Statutárního města Kladna č. 55/17 O školských obvodech spádových mateřských škol, schválená zastupitelstvem města Kladna 27.2.2017. Spádovou oblast MŠ Sluníčko Kladno, Pařížská 2204 tvoří celé území města Kladna
1b – Dále děti z obce Zájezd, Libochovičky, Makotřasy a Pletený Újezd, které mají smlouvu se Statutárním městem Kladno, jsou považovány za děti kladenské.

2 – Do mateřské školy budou přednostně přijaty děti, dle bodu 1a), tedy ze spádové oblasti, k povinné předškolní docházce (tj. dosáhnou-li věku 5 let do 31.8. 2020) a děti s odloženou školní docházkou, které u zápisu doloží rozhodnutí ZŠ, o odložení povinné školní docházky. Dále děti 5ti leté, tedy předškolní s přechodným bydlištěm na území města Kladna, které prokáží nájemní smlouvou nebo jiným důvěryhodným dokumentem, který MŠ povede jako součást spisu žadatele.

3 – Dále předškolní děti z obcí – viz. 1b), které mají uzavřenu smlouvu se Statutárním městem Kladno.

4 – Jako další budou přijímány děti, dle bodu 1a), tedy ze spádové oblasti, které dosáhnou do 31.8.2020 věku 4 let.

5 – Dále čtyřleté děti z obcí – viz. 1b), které mají uzavřenu smlouvu se Statutárním městem Kladno.

6 – Jako další budou přijímány děti, dle bodu 1a), tedy ze spádové oblasti, které dosáhnou do 31.8.2020 věku 3 let.

7 – Dále tříleté děti z obcí – viz. 1b), které mají uzavřenu smlouvu se Statutárním městem Kladno.

8 – V každé věkové skupině z těchto dětí, bude upřednostněno dítě, jehož sourozenec, již navštěvuje MŠ Sluníčko Kladno, Pařížská 2204.

Pokud budou umístěny všechny děti dle kritérií, může MŠ přijmout i děti s trvalým pobytem mimo území statutárního města Kladna, a to do výše hygienické kapacity(100 dětí).

Případné dotazy, směrujte je na: vpelcova@ms-slunickokladno.cz

Kliknutím zobrazíte plakát – Zápis 2020/2021

Kliknutím zobrazíte Obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Kladna č. 55/17 O školských obvodech spádových mateřských škol

Kliknutím zobrazíte Obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Kladna č. 55/17 O školských obvodech spádových mateřských škol

Kliknutím zde si stáhnete přihlášku do MŠ

V Kladně dne 8. 4. 2020
Věra Pelcová, ředitelka MŠ

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ. Klikněte na tento řádek.

NOVINKY

2. 6. 2020 Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Zveřejnili jsme informace s rozhodnutím o přijetí do naší MŠ, zobrazuje se při vstupu na naše stránky, je doplněn odkaz na stránce věnované zápisu, případně pro JPG klikněte –>ZDE
nebo pro zobrazení PDF –>ZDE

14. 5. 2020 Informace k otevření a výběrům

Na stránce předcházející našim stránkám jsou nové informace k otevření od 25.5.2020, případně klikněte –>ZDE
Aktulizována stránka s informacemi o výběrech stravného a školného –>ZDE

8. 5. 2020 Letní prázdniny 2020

Na stránce hlavních letních prázdnin jsou nové informace.
Stránku najdete v sekci "Důležité informace", nebo klikněte –>ZDE

23. 4. 2020 Informace k opětovnému otevření MŠ

Na stránce, která se zobrazuje před spuštěním těchto stránek, jsme doplnili informace k postupnému uvolňování opatření v souvislosti s koronavirem.

10. 4. 2020 Zápis 2020/2021 a doplnění informací u omezení provozu

Aktualizovali jsme stránku věnující se zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021, pro zobrazení stránky s informacemi klikněte –>ZDE
Na provizorní úvodní stránce jsme přidali pomocné informace pro rodiče v období epidemie

18. 3. 2020 Vyvěšení informace o omezení provozu

Zveřejněna informace o omezení provozu MŠ od 18. 3. 2020 do odvolání s ohledem na závažný epidemiologický stav

1. 1. 2020 Přejeme Vám všechno nejlepší v novém roce

Doplnili jsme termíny výběrů v Lednu–Březnu 2020
Na stránce rozpočtu je doplněn odkaz na rozpočet pro rok 2020