Zápis do MŠ Sluníčko Kladno, Pařížská 2204

Zápis probíhá ve čtvrtek 9. a pátek 10. května 2019.

K zápisu musí přijít i děti, které byly u zápisu v roce 2018 a nebyly do MŠ přijaty ve školním roce 2018/2019. Sebou vezměte: dítě = žadatele, doneste občanský průkaz, rodný list dítěte, pokud jiné bydliště dítěte než rodičů, také potvrzení trvalého bydliště dítěte z matriky a můžete i vyplněnou přihlášku MŠ Sluníčko. Pokud něco z žádosti nevíte, doplníme společně v MŠ, 9.a10. května 2019, v době zápisu. Pořadí při zápisu nehraje roli. Nemusíte mít při podávání žádosti potvrzení o očkování. Pokud bude dítě do  naší MŠ přijato, donesete na našem evidenčním listu, před vydáním rozhodnutí.

MŠ má hygienickou kapacitu 100 dětí, ale může přijmout pouze tolik dětí, které uvolní místo do 31.8.2019, z důvodu nástupu povinné školní docházky, což je v tomto roce 2018 -  cca. 24 dětí

Děti budou seřazeny dle trvalého bydliště, bydliště 2b) a věku. A to od nejstaršího bude přijato cca. 24 dětí směrem k nejmladším.

Kritéria pro přijetí do MŠ Sluníčko
1a – Pobyt trvalý na území statutárního města Kladna, spádová oblast, kterou určuje Obecně závazná vyhláška Statutárního města Kladna č. 55/17 O školských obvodech spádových mateřských škol, schválená zastupitelstvem města Kladna 27.2.2017. Spádovou oblast MŠ Sluníčko Kladno, Pařížská 2204 tvoří celé území města Kladna
1b – Dále děti z obce Zájezd, Libochovičky, Makotřasy a Pletený Újezd, které mají smlouvu se Statutárním městem Kladno, jsou považovány za děti kladenské.

2 – Do mateřské školy budou přednostně přijaty děti, dle bodu 1a), tedy ze spádové oblasti, k povinné předškolní docházce (tj. dosáhnou-li věku 5 let do 31.8. 2018) a děti s odloženou školní docházkou, které u zápisu doloží rozhodnutí ZŠ, o odložení povinné školní docházky. Dále děti 5ti leté, tedy předškolní s přechodným bydlištěm na území města Kladna, které prokáží nájemní smlouvou nebo jiným důvěryhodným dokumentem, který MŠ povede jako součást spisu žadatele.

3 – Dále předškolní děti z obcí – viz. 1b), které mají uzavřenu smlouvu se Statutárním městem Kladno.

4 – Jako další budou přijímány děti, dle bodu 1a), tedy ze spádové oblasti, které dosáhnou do 31.8.2019 věku 4 let.

5 – Dále čtyřleté děti z obcí – viz. 1b), které mají uzavřenu smlouvu se Statutárním městem Kladno.

6 – Jako další budou přijímány děti, dle bodu 1a), tedy ze spádové oblasti, které dosáhnou do 31.8.2019 věku 3 let.

7 – Dále tříleté děti z obcí – viz. 1b), které mají uzavřenu smlouvu se Statutárním městem Kladno.

8 – V každé věkové skupině z těchto dětí, bude upřednostněno dítě, jehož sourozenec, již navštěvuje MŠ Sluníčko Kladno, Pařížská 2204.

Pokud budou umístěny všechny děti dle kritérií, může MŠ přijmout i děti s trvalým pobytem mimo území statutárního města Kladna, a to do výše hygienické kapacity(100 dětí).

NOVINKY

1. 1. 2019 Přejeme Vám všechno nejlepší v novém roce

Doplnili jsme termíny výběrů v Lednu–Březnu 2020
Na stránce rozpočtu je doplněn odkaz na rozpočet pro rok 2020