VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ŠKOLNÍ KURIKULUM podpory zdraví

Akreditační číslo programu PZ:17147/95-24 z 30.5.1995

Naše MŠ Sluníčko byla zařazena do projektu Zdravá MŠ na podzim roku 1998 jako jediná na Kladně a doposud se žádná MŠ ani základní škola na Kladně do programu nezařadila. Domníváme se , že jde o dobrý program, a proto jsme v tomto projektu setrvali a již 3x program inovovali, naposledy v roce 2011, po ukončení školního roku 2010/2011, od roku 2001 pod názvem Program podpory zdraví. Naše MŠ by chtěla pokračovat v programu podpory zdraví, protože souhlasí s tím, že je nutné přistoupit k ozdravění světa globálně a my bychom mohli začít u nás a přispět k ozdravění populace, s kterou přicházíme denně do kontaktu. Uvědomujeme si současný stav na celém světě i to, že každý by měl začít u sebe, nejen kritizovat současný stav. Základní hodnotou je zdraví, nejen zdraví organismu, ale zdraví organismu souvisí se zdravím duše, vztahů, komunity ve které se vyskytujeme, společnosti ve které žijeme, prostředí kam spadáme, které náleží k prostředí ve světě, přírodě, společnostem. Proto bychom chtěli působit na sebe i děti globálně.

Název školního vzdělávacího programu:
Sluníčko na cestách, hrou za zdravím a poznáváním

Cíl projektu: 1) Ozdravění dětské populace po stránce zdravotní, duševní a především sociální 2) Snaha o vypěstování dětské radosti s poznávání 3) Získat potřebu poznávat nové 4) Potřeba náležitosti k druhým, spolupráce a pomoci 5) Rozvíjení komunikace 6) Uspokojování potřeb fyziologických Účel: Spokojené dítě, spokojená rodina. OBSAH ŠKOLNÍHO KURIKULA:(celé je k dispozici v MŠ) 1) Představení MŠ 2) Charakteristika MŠ 3) Neformální kurikulum – podmínky vzdělávání 4) Formální kurikulum – vzdělávací program 5) Evaluace – hodnocení dle pravidel 6) Prováděcí plán Použité zkratky: PZ=podpora, podporující zdraví, ZŽS=zdraví životní styl, ZV=zdravá výživa, ŽV=životní styl, MŠ=mateřská škola, PG=pedagogický, uč.=učitelka, PO-VE=pobyt venku ad1) Filozofie programu PZ v naší MŠ: Filozofie naší MŠPZ: Radostné, spokojené dítě = spokojená rodina. Snažíme se,aby děti v naší MŠ prožívaly nejen krásné dětství, ale abychom se pokusily o nasměrování jejich dalšího života – zájem o poznání, experimentování a tím i nasměrování k určitým zájmům do budoucna, protože i „Prevence kriminality a drog je zároveň bojem proti nudě a všednosti“ a proto se snažíme být „Školou bez dveří“. To znamená otevřenou školou nejen pro děti – možnost setkávat se s kamarády s ostatních tříd formou návštěv ve třídách – jiné velké pomůcky, při PO-VE, návštěvách různých akcí, účastí v kroužcích (hudebně pohybový – uč.MŠ, keramický – uč.MŠ, řečové hrátky – uč.MŠ pod dohledem klin.logopedky, anglický jazyk, plavání – firma Meduza) Ale i pro rodiny dětí, možnost dítě přivést a vyzvednout si ve své třídě, pohrát si s dětmi v MŠ, před odchodem domů odpoledne nebo v poledne, ale v poledne tak, aby nebyla narušována výchovná práce nebo odpočinek dětí ostatních, podívat se na výtvor a i pomoci při vytváření, možnost účastnit se akcí MŠ, navazování i rodinných přátelství (potkávání se v MŠ), ale i spolupráce s partnery – návštěvy dětí ze ZŠ, poznávat i starší děti, kontakty, partnery- účast na akcích, děti se učí komunikovat, nestydí se, zasílání výtvarných prací nadacím. Filosofie MŠ vychází z koncepce otevřené MŠ – školy bez dveří, názoru, že dítě může být s námi při každé činnosti – příprava činností, činnost, úklid po činnostech, utváření prostředí školy, pomáhá si vytvářet svůj názor na věc, může experimentovat, poznávat a třídit si své názory, myšlenky. To přispívá hlavně k tvorbě sounáležitosti ke skupině, škole, přátelství a kamarádství. Tím, že dítě vidí změny, ať dobré či špatné, utváří si zkušenost a názor, ale domnívám se, i touhu po poznávání. Zúčastňuje-li se dítě mnoha různorodých činností, u dětí převážně formou hry, smiřuje se již od dětství s tím, že existují hry a činnosti více či méně zábavné pro každé dítě a zjišťuje sám již v předškolním věku, že život není pouze zábava, ale i „práce“ důležitá k životu, ale i činnost neoblíbená, která nám může poskytnout radost, když vidíme její výsledek (příprava na základní školu, kde určitě jsou oblíbené i neoblíbené činnosti, ale nutné k získání vědomostí a dovedností, splnění kompetencí základní školy) .

Celý program výchovné práce = Kurikulum podpory zdraví máte k dispozici na informační nástěnce vedle vchodu do srdíčkové třídy v prvním patře.

NOVINKY

1. 1. 2019 Přejeme Vám všechno nejlepší v novém roce

Doplnili jsme termíny výběrů v Lednu–Březnu 2020
Na stránce rozpočtu je doplněn odkaz na rozpočet pro rok 2020