Hlavní/letní prázdniny 2019

Rodiče, MŠ Sluníčko Kladno, Pařížská 2204 přerušuje provoz od 1.7. do 26.7.19 a od 12.8.-23.8.19 Provoz bude zajištěn na těchto mateřských školách v Kladně: /máme prázdninový provoz 29.7. – 9.8.2019 + přípravný týden 26.-30.8.19, kdy bychom chtěli uklidit a připravit MŠ, kdyby to šlo bez dětí. V tomto týdnu nepřihlašujte děti, které jdou do ZŠ, aby nešly z MŠ rovnou do ZŠ(není dobré pro dítě).

Prázdninový provoz na ostatních MŠ:
V době od 1.7. – 12.7.19 mohou naše děti na MŠ, Na MŠ Kladno, Růžovém Poli 2672(říká si Slunečnice) a je pod 14.ZŠ, kde budete platit.
V době od 15.7. – 26.7.19 mohou naše děti, na MŠ Píšťalka Kladno, Jerevanská 2671
V době od 12.8. – 23.8.19 mohou naše děti na MŠ Čtyřlístek Kladno, Bulharská 2330(u 14. ZŠ)

26.8. – 30.8.2019 je přípravný týden, kdy se na MŠ gruntuje, uklízí, připravuje a proto prosíme rodiče, pokud by si tento týden zajistili hlídání, velice by nám pomohli. Učitelky i provozní si v době uzavření MŠ také vybírají dovolené. Naše MŠ zajišťuje provoz pro další čtyři MŠ a proto i k nám si podávejte přihlášku.

U předškoláků, kteří nastupují 3.9.19 do ZŠ si plánujte dovolenou tak, aby měly alespoň týden před nástupem do ZŠ volno, aby nešly děti z MŠ do ZŠ rovnou.

Přihlášky odevzdávejte do pátku 10.5.19 do své třídy. Pozdější nebudou již přijaty.

Úplatu i stravné si hradíte sami na MŠ, o kterou si zažádáte a budete ji navštěvovat/termíny výběrů budou vyvěšeny na jednotlivých MŠ/. Pokud nezaplatíte v určeném termínu MŠ na přihlášené MŠ, MŠ s Vámi již nepočítá, i když jste byli přihlášeni. Úplata se při nepřítomnosti dětí NEVRACÍ. Na kmenové MŠ se platí školné vždy(viz. Setkání s rodiči-školní rok 1.9. – 31.8. – 12měsíců).

Z důvodu ekonomického provozu na všech zařízeních a prací v MŠ, Vás žádáme o písemné přihlášení k prázdninovému provozu v červenci a srpnu, písemnou žádostí, kterou nejpozději do pátku 10.května 2019, předejte učitelce, ve své třídě. Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel, protože žádosti budou předány na uvedené školky s provozem o hlavních prázdninách. Do konce května budou vyvěšeny termíny plateb na jednotlivých MŠ.

Zde je ke stažení přihláška na prázdniny.

NOVINKY

1. 1. 2019 Přejeme Vám všechno nejlepší v novém roce

Doplnili jsme termíny výběrů v Lednu–Březnu 2020
Na stránce rozpočtu je doplněn odkaz na rozpočet pro rok 2020