Výsledky zápisu do MŠ 2021

31. 05. 2021

Od 5. do 14. května 2021 probíhal zápis dětí do předškolního vzdělávání do mateřské školy. 

 

Rozhodnutí

 

Ředitelka mateřské škola Sluníčko Kladno, Pařížská 2204, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Sluníčko Kladno, Pařížská 2204, příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm.b) a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších novel, o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v pozdějším znění, takto:


Od 1.9.2021 školního roku 2021/2022 se přijímají k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Sluníčko Kladno, Pařížská 2204, příspěvková organizace, dle zákona 500/2004 Sb., v pozdějším znění, tyto děti:

Registrační číslo:

2
4
6
7
11
12
13
14
16
17
20
22
23
24
27
28
29
30
31
32
33
36
42
43