Kroužky v MŠ

Kroužky pořádané MŠ jsou nenárokové - hudebně pohybový i výtvarný. Prvotní pro MŠ je výchovně vzdělávací práce se všemi dětmi. Kroužky jsou nadstandard, který nabízíme z důvodu nasměrování dětí do budoucnosti. Dále je možné rozvíjet nadání dětí, ale i např. motoriku. Hudebně pohybový kroužek (vede učitelka MŠ), keramický kroužek (vede uč.MŠ), AJ i plavání jsou zpoplatněny.

Z důvodu prostoru ale i časového uspořádání života MŠ, není někdy možné uspokojit všechny zájemce (dáváme přednost starším dětem).
Kapacita:
- hudebně - pohybový - 16 dětí maximálně
- keramický - 2x7 dětí maximálně

Do řečových hrátek jsou zařazovány děti, které již chodí na logopedii. Na něm si děti procvičují výslovnost, rozvíjí motoriku. Nejde o NÁPRAVU. Tu zajišťuje logoped, na svém pracovišti, za účasti zákonného zástupce. Řečové hrátky probíhají v MŠ 1 x týdně.

Anglický jazyk - Kapacita: maximálně 15 dětí. Výuka 1x týdně dopoledne (z důvodu soustředění dětí (45 minut čistých - 25 přestávka 20 minut). Formou hry. Protože náročné, dává se přednost předškolákům, po konzultaci s logopedem, aby nedošlo k zástavě nebo zafixování si nežádoucí výslovnosti mateřštiny = českého jazyka. (Něco jiného je dvojjazyčná rodina, kde jeden rodič Angličan a jeden Čech, tam je možnost dvojjazyčnosti od kolébky). Mohou navštěvovat i mladší děti, splňující požadavek na mateřský jazyk, pokud je místo. Nyní probíhá již i hodina pokročilých.

Plavání - pod vedením firmy Meduza na plaveckém bazénu s dovozem. Pro děti předškolní a starší, z důvodu přesunů, samostatnosti při sušení, převlékání, poznání si svých věcí a časového presu. Kapacita do 35 dětí, i z důvodu doprovodu z MŠ. Děti musí být (35dětí) po plavání do 20 minut osušené, oblečené a nastupovat do přistaveného autobusu (dle časového plánu).

NOVINKY

1. 1. 2019 Přejeme Vám všechno nejlepší v novém roce

Doplnili jsme termíny výběrů v Lednu–Březnu 2020
Na stránce rozpočtu je doplněn odkaz na rozpočet pro rok 2020