BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ v MŠ Sluníčko Kladno, Pařížská 2204

V souvislosti s tragickými událostmi ve Žďáru nad Sázavou požádal ministr školství ČR vedení všech škol o prověření bezpečnostních opatření ve školách. Proto jsou vydána i v písemné podobě tato bezpečnostní opatření a to nejen z důvodu výše uvedených, ale především na ochranu dětí, ale zaměstnanců MŠ a to stále(únik dítěte, krádeže……………atd.).

1. Budova MŠ je uzamčena stále, mimo doby příchodů a odchodů dětí.
2. V době otevření MŠ je zajištěn dozor provozním zaměstnancem.
3. Pokud by provozní zaměstnanec neznal někoho, kdo je pověřen zákonným zástupcem k odvádění dítěte z MŠ, tento bude legitimován a sdělí, pro které dítě přichází. Pokud ne, nebude mu umožněn přístup do MŠ.
4. Zákonní zástupci jsou povinni bezodkladně z důvodu přehlednosti, opustit po přivedení nebo odvádění dítěte, šatny a halu MŠ.
5. V době uzamčení MŠ návštěvy zvoní. Pokud není návštěva předem nahlášena, dojde pověřený zaměstnanec pro ředitelku MŠ nebo vedoucí učitelku a návštěva čeká za uzamčenými druhými dveřmi v malé chodbě.
6. Všichni zaměstnanci, kteří mají odpolední směnu, pečlivě zamykají po příchodu do MŠ.
7. Po odchodu, ale i příchodu z pobytu venku, opět všichni zaměstnanci zamykají.
8. Druhý provozní vchod do MŠ je uzamčen stále a je odemykán pouze při domluvených dodávkách zboží.
9. Všichni zaměstnanci byli poučeni opětovně o bezpečnostních opatřeních.

V Kladně 22.10.2014
Věra Pelcová
ředitelka MŠ

NOVINKY

2. 6. 2020 Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Zveřejnili jsme informace s rozhodnutím o přijetí do naší MŠ, zobrazuje se při vstupu na naše stránky, je doplněn odkaz na stránce věnované zápisu, případně pro JPG klikněte –>ZDE
nebo pro zobrazení PDF –>ZDE

14. 5. 2020 Informace k otevření a výběrům

Na stránce předcházející našim stránkám jsou nové informace k otevření od 25.5.2020, případně klikněte –>ZDE
Aktulizována stránka s informacemi o výběrech stravného a školného –>ZDE

8. 5. 2020 Letní prázdniny 2020

Na stránce hlavních letních prázdnin jsou nové informace.
Stránku najdete v sekci "Důležité informace", nebo klikněte –>ZDE

23. 4. 2020 Informace k opětovnému otevření MŠ

Na stránce, která se zobrazuje před spuštěním těchto stránek, jsme doplnili informace k postupnému uvolňování opatření v souvislosti s koronavirem.

10. 4. 2020 Zápis 2020/2021 a doplnění informací u omezení provozu

Aktualizovali jsme stránku věnující se zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021, pro zobrazení stránky s informacemi klikněte –>ZDE
Na provizorní úvodní stránce jsme přidali pomocné informace pro rodiče v období epidemie

18. 3. 2020 Vyvěšení informace o omezení provozu

Zveřejněna informace o omezení provozu MŠ od 18. 3. 2020 do odvolání s ohledem na závažný epidemiologický stav

1. 1. 2020 Přejeme Vám všechno nejlepší v novém roce

Doplnili jsme termíny výběrů v Lednu–Březnu 2020
Na stránce rozpočtu je doplněn odkaz na rozpočet pro rok 2020