Zápis do MŠ Sluníčko Kladno, Pařížská 2204

Zápis do MŠ bude probíhat ve čtvrtek 10. 5. a pátek 11. 5. 2018.

K zápisu musí přijít i děti, které byly u zápisu v roce 2017 a nebyly do MŠ přijaty v roce 2017/2018. Sebou vezměte: dítě = žadatele, doneste občanský průkaz, rodný list dítěte, pokud jiné bydliště dítěte než rodičů, také potvrzení trvalého bydliště dítěte z matriky a můžete i vyplněnou přihlášku MŠ Sluníčko. Přihlášku si můžete stáhnout zde na této stránce ve spodní části. (Přihláška je ke stažení zde a ve spodní části této stránky) Pokud něco z žádosti nevíte, doplníme společně v MŠ, 10. a 11. května 2018, v době zápisu.

MŠ má hygienickou kapacitu 100 dětí, ale může přijmout pouze tolik dětí, které uvolní místo do 31. 8. 2018, z důvodu nástupu povinné školní docházky, což je v tomto roce - 29 dětí na š.r. 2018/2019

Děti budou seřazeny dle trvalého bydliště, bydliště 2b) a věku. A to od nejstaršího bude přijato 27 dětí směrem k nejmladším.

Kritéria pro přijetí do MŠ Sluníčko
1a – Pobyt trvalý na území statutárního města Kladna, spádová oblast, kterou určuje Obecně závazná vyhláška Statutárního města Kladna č. 55/17 O školských obvodech spádových mateřských škol, schválená zastupitelstvem města Kladna 27.2.2017. Spádovou oblast MŠ Sluníčko Kladno, Pařížská 2204 tvoří celé území města Kladna
1b – Dále děti z obce Zájezd, Libochovičky, Makotřasy a Pletený Újezd, které mají smlouvu se Statutárním městem Kladno, jsou považovány za děti kladenské.

2 – Do mateřské školy budou přednostně přijaty děti, dle bodu 1a), tedy ze spádové oblasti, k povinné předškolní docházce (tj. dosáhnou-li věku 5 let do 31.8. 2018) a děti s odloženou školní docházkou, které u zápisu doloží rozhodnutí ZŠ, o odložení povinné školní docházky. Dále děti 5ti leté, tedy předškolní s přechodným bydlištěm na území města Kladna, které prokáží nájemní smlouvou nebo jiným důvěryhodným dokumentem, který MŠ povede jako součást spisu žadatele.

3 – Dále předškolní děti z obcí – viz. 1b), které mají uzavřenu smlouvu se Statutárním městem Kladno.

4 – Jako další budou přijímány děti, dle bodu 1a), tedy ze spádové oblasti, které dosáhnou do 31.8.2018 věku 4 let.

5 – Dále čtyřleté děti z obcí – viz. 1b), které mají uzavřenu smlouvu se Statutárním městem Kladno.

6 – Jako další budou přijímány děti, dle bodu 1a), tedy ze spádové oblasti, které dosáhnou do 31.8.2018 věku 3 let.

7 – Dále tříleté děti z obcí – viz. 1b), které mají uzavřenu smlouvu se Statutárním městem Kladno.

8 – V každé věkové skupině z těchto dětí, bude upřednostněno dítě, jehož sourozenec, již navštěvuje MŠ Sluníčko Kladno, Pařížská 2204.

Pokud budou umístěny všechny děti dle kritérií, může MŠ přijmout i děti s trvalým pobytem mimo území statutárního města Kladna, a to do výše hygienické kapacity(100 dětí).

Případné dotazy, směrujte je na: vpelcova@ms-slunickokladno.cz

Kliknutím zobrazíte plakát – Zápis 2018/2019

Kliknutím zobrazíte Obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Kladna č. 55/17 O školských obvodech spádových mateřských škol

Kliknutím zde si stáhnete přihlášku do MŠ

V Kladně dne 29. 3. 2018
Věra Pelcová, ředitelka MŠ

NOVINKY

5. 2. 2019 Změna výše stravného od 1. března 2019

Na stránce výběrů najdete novou výši stravného, které vstupuje v platnost 1. března 2019
Celé oznámení naleznete vyvěšené na nástěnce ve MŠ.

1. 1. 2019

Doplnili jsme termíny výběrů v Lednu–Březnu.
Na stránce rozpočtu je doplněn odkaz na rozpočet pro rok 2019

7. 9.2018 Organizace a akce

Na stránkách doplněny informace o organizaci a akcích školního roku 2018/2019

10. 9.2018 Výběry Září–Prosinec 2018

Doplněny termíny výběrů na měsíce Září, Říjen, Listopad a Prosinec 2018

10. 6.2018 Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Dole na stránce s informacemi o zápisu je umístěné rozhodnutí o přijetí do naší MŠ.

25. 5.2018 Ochrana osobních informací

Do důležitých informací jsme doplnili stránku s informacemi o ochraně osobních informací.
V návaznosti na GDPR jsme přesunuli foto galerii na nové místo, mimo veřejné servery.