Zápis do MŠ Sluníčko Kladno, Pařížská 2204

Zápis probíhá ve čtvrtek 9. a pátek 10. května 2019.

K zápisu musí přijít i děti, které byly u zápisu v roce 2018 a nebyly do MŠ přijaty ve školním roce 2018/2019. Sebou vezměte: dítě = žadatele, doneste občanský průkaz, rodný list dítěte, pokud jiné bydliště dítěte než rodičů, také potvrzení trvalého bydliště dítěte z matriky a můžete i vyplněnou přihlášku MŠ Sluníčko. Přihlášku si můžete stáhnout zde na této stránce ve spodní části. (Přihláška je ke stažení zde a ve spodní části této stránky) Pokud něco z žádosti nevíte, doplníme společně v MŠ, 9.a10. května 2019, v době zápisu. Pořadí při zápisu nehraje roli. Nemusíte mít při podávání žádosti potvrzení o očkování. Pokud bude dítě do  naší MŠ přijato, donesete na našem evidenčním listu, před vydáním rozhodnutí.

MŠ má hygienickou kapacitu 100 dětí, ale může přijmout pouze tolik dětí, které uvolní místo do 31.8.2019, z důvodu nástupu povinné školní docházky, což je v tomto roce 2018 -  cca. 24 dětí

Děti budou seřazeny dle trvalého bydliště, bydliště 2b) a věku. A to od nejstaršího bude přijato cca. 24 dětí směrem k nejmladším.

Kritéria pro přijetí do MŠ Sluníčko
1a – Pobyt trvalý na území statutárního města Kladna, spádová oblast, kterou určuje Obecně závazná vyhláška Statutárního města Kladna č. 55/17 O školských obvodech spádových mateřských škol, schválená zastupitelstvem města Kladna 27.2.2017. Spádovou oblast MŠ Sluníčko Kladno, Pařížská 2204 tvoří celé území města Kladna
1b – Dále děti z obce Zájezd, Libochovičky, Makotřasy a Pletený Újezd, které mají smlouvu se Statutárním městem Kladno, jsou považovány za děti kladenské.

2 – Do mateřské školy budou přednostně přijaty děti, dle bodu 1a), tedy ze spádové oblasti, k povinné předškolní docházce (tj. dosáhnou-li věku 5 let do 31.8. 2018) a děti s odloženou školní docházkou, které u zápisu doloží rozhodnutí ZŠ, o odložení povinné školní docházky. Dále děti 5ti leté, tedy předškolní s přechodným bydlištěm na území města Kladna, které prokáží nájemní smlouvou nebo jiným důvěryhodným dokumentem, který MŠ povede jako součást spisu žadatele.

3 – Dále předškolní děti z obcí – viz. 1b), které mají uzavřenu smlouvu se Statutárním městem Kladno.

4 – Jako další budou přijímány děti, dle bodu 1a), tedy ze spádové oblasti, které dosáhnou do 31.8.2019 věku 4 let.

5 – Dále čtyřleté děti z obcí – viz. 1b), které mají uzavřenu smlouvu se Statutárním městem Kladno.

6 – Jako další budou přijímány děti, dle bodu 1a), tedy ze spádové oblasti, které dosáhnou do 31.8.2019 věku 3 let.

7 – Dále tříleté děti z obcí – viz. 1b), které mají uzavřenu smlouvu se Statutárním městem Kladno.

8 – V každé věkové skupině z těchto dětí, bude upřednostněno dítě, jehož sourozenec, již navštěvuje MŠ Sluníčko Kladno, Pařížská 2204.

Pokud budou umístěny všechny děti dle kritérií, může MŠ přijmout i děti s trvalým pobytem mimo území statutárního města Kladna, a to do výše hygienické kapacity(100 dětí).

Kliknutím zobrazíte plakát – Zápis 2019/2020

Kliknutím zobrazíte Obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Kladna č. 55/17 O školských obvodech spádových mateřských škol

Kliknutím zde si stáhnete přihlášku do MŠ

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ. Klikněte na tento řádek.

NOVINKY

14. 4. 2019 Zápis do MŠ

V sekci důležité najdete informace k zápisu do naší MŠ na školní rok 2019/2020. Přihlášku můžete stáhnout i zde.

7. 4. 2019 PRÁZDNINY a výběry

V sekci důležité najdete informace k hlavním prázdninám. Přihlášku můžete stáhnout i zde.
Na stránce s výběry jsou doplněny výběry od dubna do června 2019.

5. 2. 2019 Změna výše stravného od 1. března 2019

Na stránce výběrů najdete novou výši stravného, které vstupuje v platnost 1. března 2019
Celé oznámení naleznete vyvěšené na nástěnce ve MŠ.

1. 1. 2019

Doplnili jsme termíny výběrů v Lednu–Březnu.
Na stránce rozpočtu je doplněn odkaz na rozpočet pro rok 2019

7. 9.2018 Organizace a akce

Na stránkách doplněny informace o organizaci a akcích školního roku 2018/2019

10. 9.2018 Výběry Září–Prosinec 2018

Doplněny termíny výběrů na měsíce Září, Říjen, Listopad a Prosinec 2018

10. 6.2018 Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Dole na stránce s informacemi o zápisu je umístěné rozhodnutí o přijetí do naší MŠ.

25. 5.2018 Ochrana osobních informací

Do důležitých informací jsme doplnili stránku s informacemi o ochraně osobních informací.
V návaznosti na GDPR jsme přesunuli foto galerii na nové místo, mimo veřejné servery.