Hlavní/letní prázdniny 2018

Hlavní/letní prázdniny 2018 jsou od 2.7.2018 do 31.8.2018.
Přihláška na prázdniny je ve spodní části této stránky.

Oznámení přerušení provozu MŠ – hlavní letní prázdniny
Provoz MŠ bude na základě §3 Vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění novel, přerušen od 2. – 17.7.2018 a 30.7. – 24.8.2018.
Přerušení červenec 2018 – 10 dnů z 20 ,10 dnů provoz – 20/10 …snížení při přerušení na 205,-Kč
Přerušení srpen 2018 – 23 dnů ,5 dnů provoz – osvobozeno…………...snížení za přerušení 410Kč
Úplata červenec 18 činí 205,-Kč, které platí všichni.
Cizí přihlášené za den úplata 20,-Kč a stravné 34,-Kč. Úplata za srpen činí 0,-Kč.
Náhradní provoz v době přerušeného provozu – viz.přehled

Rodiče, Děti z MŠ Sluníčko Kladno, Pařížská 2204 při přerušení naší MŠ mohou být přihlášeny na tyto MŠ Náhradní prázdninový provoz 17/18:
V době od 2.7. – 13.7.18 mohou naše děti na MŠ, Píšťalka, Jerevanská 2671, Kladno(pošta Meta)
V době od 30.7. – 10.8.18 mohou naše děti na MŠ, na MŠ Čtyřlístek, Bulharská 2330, Kladno
V době od 13.8. – 24.8.18 mohou naše děti na MŠ, MŠ Na Růžovém poli 2672, Kladno

27.8. – 31.8. = přípravný týden na všech MŠ – školy uklízí a připravují se na školní rok 18/19 – dítě je také nutno přihlásit, tak jako na provoz na jiných školkách tak i provoz u nás v červenci, tak k nám, protože zajišťujeme provoz pro další 3 MŠ a MŠ v rekonstrukci a pedagogové si musí vybírat dovolenou, kterou máme jako v ZŠ a víte, že máme provoz o všech prázdninách, kdy ZŠ mají další prázdniny.

U předškoláků, kteří nastupují 1.9.18 do ZŠ si plánujte dovolenou tak, aby měly alespoň týden před nástupem do ZŠ volno, aby nešly děti z MŠ do ZŠ rovnou.

Úplatu i stravné si hradíte sami na MŠ, o kterou si zažádáte a budete ji navštěvovat. Pokud nezaplatíte v určeném termínu na přihlášené MŠ, MŠ s Vámi již nepočítá, i když jste byli přihlášeni. Úplata se při nepřítomnosti dětí NEVRACÍ.

Z důvodu ekonomického provozu na všech zařízeních, prací v MŠ a čerpání dovolené pedagogů, Vás žádáme o písemné přihlášení k prázdninovému provozu v červenci a srpnu, a to i na naši MŠ Sluníčko, písemnou žádostí, kterou nejpozději do pátku 11.května 2018, předejte učitelce, ve své třídě. Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel, protože žádosti budou předány na uvedené školky s provozem o hlavních prázdninách. Na konci května budou vyvěšeny termíny plateb na jednotlivých MŠ.

Zde je ke stažení přihláška na prázdniny. Případně ji najdete na stránkách vlevo dole v důležitých informacích.

Zde je k zobrazení celý dokument týkající se prázdnin, vyvěšený též na nástěnce MŠ

Zde je k zobrazení dokument dokument Oznámení přerušení provozu MŠ o hlavních prázdninách

NOVINKY

5. 2. 2019 Změna výše stravného od 1. března 2019

Na stránce výběrů najdete novou výši stravného, které vstupuje v platnost 1. března 2019
Celé oznámení naleznete vyvěšené na nástěnce ve MŠ.

1. 1. 2019

Doplnili jsme termíny výběrů v Lednu–Březnu.
Na stránce rozpočtu je doplněn odkaz na rozpočet pro rok 2019

7. 9.2018 Organizace a akce

Na stránkách doplněny informace o organizaci a akcích školního roku 2018/2019

10. 9.2018 Výběry Září–Prosinec 2018

Doplněny termíny výběrů na měsíce Září, Říjen, Listopad a Prosinec 2018

10. 6.2018 Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Dole na stránce s informacemi o zápisu je umístěné rozhodnutí o přijetí do naší MŠ.

25. 5.2018 Ochrana osobních informací

Do důležitých informací jsme doplnili stránku s informacemi o ochraně osobních informací.
V návaznosti na GDPR jsme přesunuli foto galerii na nové místo, mimo veřejné servery.