Kroužky v MŠ

Kroužky pořádané MŠ jsou nenárokové - hudebně pohybový i výtvarný. Prvotní pro MŠ je výchovně vzdělávací práce se všemi dětmi. Kroužky jsou nadstandard, který nabízíme z důvodu nasměrování dětí do budoucnosti. Dále je možné rozvíjet nadání dětí, ale i např. motoriku. Hudebně pohybový kroužek (vede učitelka MŠ), keramický kroužek (vede uč.MŠ), AJ i plavání jsou zpoplatněny.

Z důvodu prostoru ale i časového uspořádání života MŠ, není někdy možné uspokojit všechny zájemce (dáváme přednost starším dětem).
Kapacita:
- hudebně - pohybový - 16 dětí maximálně
- keramický - 2x7 dětí maximálně

Do řečových hrátek jsou zařazovány děti, které již chodí na logopedii. Na něm si děti procvičují výslovnost, rozvíjí motoriku. Nejde o NÁPRAVU. Tu zajišťuje logoped, na svém pracovišti, za účasti zákonného zástupce. Řečové hrátky probíhají v MŠ 1 x týdně.

Anglický jazyk - Kapacita: maximálně 15 dětí. Výuka 1x týdně dopoledne (z důvodu soustředění dětí (45 minut čistých - 25 přestávka 20 minut). Formou hry. Protože náročné, dává se přednost předškolákům, po konzultaci s logopedem, aby nedošlo k zástavě nebo zafixování si nežádoucí výslovnosti mateřštiny = českého jazyka. (Něco jiného je dvojjazyčná rodina, kde jeden rodič Angličan a jeden Čech, tam je možnost dvojjazyčnosti od kolébky). Mohou navštěvovat i mladší děti, splňující požadavek na mateřský jazyk, pokud je místo. Nyní probíhá již i hodina pokročilých.

Plavání - pod vedením firmy Meduza na plaveckém bazénu s dovozem. Pro děti předškolní a starší, z důvodu přesunů, samostatnosti při sušení, převlékání, poznání si svých věcí a časového presu. Kapacita do 35 dětí, i z důvodu doprovodu z MŠ. Děti musí být (35dětí) po plavání do 20 minut osušené, oblečené a nastupovat do přistaveného autobusu (dle časového plánu).

NOVINKY

14. 4. 2019 Zápis do MŠ

V sekci důležité najdete informace k zápisu do naší MŠ na školní rok 2019/2020. Přihlášku můžete stáhnout i zde.

7. 4. 2019 PRÁZDNINY a výběry

V sekci důležité najdete informace k hlavním prázdninám. Přihlášku můžete stáhnout i zde.
Na stránce s výběry jsou doplněny výběry od dubna do června 2019.

5. 2. 2019 Změna výše stravného od 1. března 2019

Na stránce výběrů najdete novou výši stravného, které vstupuje v platnost 1. března 2019
Celé oznámení naleznete vyvěšené na nástěnce ve MŠ.

1. 1. 2019

Doplnili jsme termíny výběrů v Lednu–Březnu.
Na stránce rozpočtu je doplněn odkaz na rozpočet pro rok 2019

7. 9.2018 Organizace a akce

Na stránkách doplněny informace o organizaci a akcích školního roku 2018/2019

10. 9.2018 Výběry Září–Prosinec 2018

Doplněny termíny výběrů na měsíce Září, Říjen, Listopad a Prosinec 2018

10. 6.2018 Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Dole na stránce s informacemi o zápisu je umístěné rozhodnutí o přijetí do naší MŠ.

25. 5.2018 Ochrana osobních informací

Do důležitých informací jsme doplnili stránku s informacemi o ochraně osobních informací.
V návaznosti na GDPR jsme přesunuli foto galerii na nové místo, mimo veřejné servery.