Kroužky v MŠ

Kroužky pořádané MŠ jsou nenárokové - hudebně pohybový i výtvarný. Prvotní pro MŠ je výchovně vzdělávací práce se všemi dětmi. Kroužky jsou nadstandard, který nabízíme z důvodu nasměrování dětí do budoucnosti. Dále je možné rozvíjet nadání dětí, ale i např. motoriku. Hudebně pohybový kroužek (vede učitelka MŠ), keramický kroužek (vede uč.MŠ), AJ i plavání jsou zpoplatněny.

Z důvodu prostoru ale i časového uspořádání života MŠ, není někdy možné uspokojit všechny zájemce (dáváme přednost starším dětem).
Kapacita:
- hudebně - pohybový - 16 dětí maximálně
- keramický - 2x7 dětí maximálně

Do řečových hrátek jsou zařazovány děti, které již chodí na logopedii. Na něm si děti procvičují výslovnost, rozvíjí motoriku. Nejde o NÁPRAVU. Tu zajišťuje logoped, na svém pracovišti, za účasti zákonného zástupce. Řečové hrátky probíhají v MŠ 1 x týdně.

Anglický jazyk - Kapacita: maximálně 15 dětí. Výuka 1x týdně dopoledne (z důvodu soustředění dětí (45 minut čistých - 25 přestávka 20 minut). Formou hry. Protože náročné, dává se přednost předškolákům, po konzultaci s logopedem, aby nedošlo k zástavě nebo zafixování si nežádoucí výslovnosti mateřštiny = českého jazyka. (Něco jiného je dvojjazyčná rodina, kde jeden rodič Angličan a jeden Čech, tam je možnost dvojjazyčnosti od kolébky). Mohou navštěvovat i mladší děti, splňující požadavek na mateřský jazyk, pokud je místo. Nyní probíhá již i hodina pokročilých.

Plavání - pod vedením firmy Meduza na plaveckém bazénu s dovozem. Pro děti předškolní a starší, z důvodu přesunů, samostatnosti při sušení, převlékání, poznání si svých věcí a časového presu. Kapacita do 35 dětí, i z důvodu doprovodu z MŠ. Děti musí být (35dětí) po plavání do 20 minut osušené, oblečené a nastupovat do přistaveného autobusu (dle časového plánu).

NOVINKY

10. 6.2018 Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Dole na stránce s informacemi o zápisu je umístěné rozhodnutí o přijetí do naší MŠ.

25. 5.2018 Ochrana osobních informací

Do důležitých informací jsme doplnili stránku s informacemi o ochraně osobních informací.
V návaznosti na GDPR jsme přesunuli foto galerii na nové místo, mimo veřejné servery.

15. 4.2018 Přihláška pro zápis do MŠ

Na stránce s informacemi o zápisu do MŠ najdete ke stažení formulář pro zápis do MŠ

29.3.2018 Informace k prázdninám, ZÁPIS 2018/2019 a výběry

Doplnili jsme důležité informace týkající se prázdninového provozu. Najdete je v sekci Organizace roku 2017/2018(důležité informace vlevo dole na stránkách)
Dále jsme doplnili jsme informace k zápisu na následující školní rok 2018/2019
V neposlední řadě jsou doplněné termíny výběrů na duben–červen 2018

28.12.2017 Výběry

Doplněny výběry na měsíce Leden, Únor a Březen

16.11.2017 Rozpočet MŠ

V důležitých informacích, na našich stránkách vlevo dole, jsme zveřejnili odkazy na rozpočet MŠ v souladu s § 5 zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

24.9.2017 Aktualizace informací

Doplnili jsme pro Vás organizaci školního roku 2017/2018 a termíny výběrů stravného do konce kalendářního roku 2017

15.9.2017 AKCE v MŠ 2017/2018

Na stránce s akcemi v MŠ je seznam známých akcí na školní rok 2017/2018

25.8.2017 Vypsány výběry na měsíc září

Informace kdy budou probíhat výběry v měsíci září

9.6.2017 Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Na stránce zápisu do MŠ najdete dole ve spodní části rozhodnutí o přijetí do MŠ

23.4.2017

Doplněny informace k zápisu a výběry stravného

22.1.2017 Akce v MŠ

Doplnili jsme informace o akcích ve školním roce 2016/2017

8.1.2017 Termíny výběrů a informace k zápisu

Jsou přidané termíny výběru na leden až březen 2017. Na stránce zápisu do MŠ jsou první informace k zápisu na školní rok 2017/2018

14.11.2016 Fotky znovu v provozu

Znovu nám funguje galerie fotek. Dostanete se do ní kliknutím na odkaz na stránce galerie v horním menu.

25.9.2016 Nové informace

Doplněny výběry na říjen-prosinec, aktualizovány informace o organizaci školního roku 2016/2017