BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ v MŠ Sluníčko Kladno, Pařížská 2204

V souvislosti s tragickými událostmi ve Žďáru nad Sázavou požádal ministr školství ČR vedení všech škol o prověření bezpečnostních opatření ve školách. Proto jsou vydána i v písemné podobě tato bezpečnostní opatření a to nejen z důvodu výše uvedených, ale především na ochranu dětí, ale zaměstnanců MŠ a to stále(únik dítěte, krádeže……………atd.).

1. Budova MŠ je uzamčena stále, mimo doby příchodů a odchodů dětí.
2. V době otevření MŠ je zajištěn dozor provozním zaměstnancem.
3. Pokud by provozní zaměstnanec neznal někoho, kdo je pověřen zákonným zástupcem k odvádění dítěte z MŠ, tento bude legitimován a sdělí, pro které dítě přichází. Pokud ne, nebude mu umožněn přístup do MŠ.
4. Zákonní zástupci jsou povinni bezodkladně z důvodu přehlednosti, opustit po přivedení nebo odvádění dítěte, šatny a halu MŠ.
5. V době uzamčení MŠ návštěvy zvoní. Pokud není návštěva předem nahlášena, dojde pověřený zaměstnanec pro ředitelku MŠ nebo vedoucí učitelku a návštěva čeká za uzamčenými druhými dveřmi v malé chodbě.
6. Všichni zaměstnanci, kteří mají odpolední směnu, pečlivě zamykají po příchodu do MŠ.
7. Po odchodu, ale i příchodu z pobytu venku, opět všichni zaměstnanci zamykají.
8. Druhý provozní vchod do MŠ je uzamčen stále a je odemykán pouze při domluvených dodávkách zboží.
9. Všichni zaměstnanci byli poučeni opětovně o bezpečnostních opatřeních.

V Kladně 22.10.2014
Věra Pelcová
ředitelka MŠ

NOVINKY

10. 6.2018 Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Dole na stránce s informacemi o zápisu je umístěné rozhodnutí o přijetí do naší MŠ.

25. 5.2018 Ochrana osobních informací

Do důležitých informací jsme doplnili stránku s informacemi o ochraně osobních informací.
V návaznosti na GDPR jsme přesunuli foto galerii na nové místo, mimo veřejné servery.

15. 4.2018 Přihláška pro zápis do MŠ

Na stránce s informacemi o zápisu do MŠ najdete ke stažení formulář pro zápis do MŠ

29.3.2018 Informace k prázdninám, ZÁPIS 2018/2019 a výběry

Doplnili jsme důležité informace týkající se prázdninového provozu. Najdete je v sekci Organizace roku 2017/2018(důležité informace vlevo dole na stránkách)
Dále jsme doplnili jsme informace k zápisu na následující školní rok 2018/2019
V neposlední řadě jsou doplněné termíny výběrů na duben–červen 2018

28.12.2017 Výběry

Doplněny výběry na měsíce Leden, Únor a Březen

16.11.2017 Rozpočet MŠ

V důležitých informacích, na našich stránkách vlevo dole, jsme zveřejnili odkazy na rozpočet MŠ v souladu s § 5 zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

24.9.2017 Aktualizace informací

Doplnili jsme pro Vás organizaci školního roku 2017/2018 a termíny výběrů stravného do konce kalendářního roku 2017

15.9.2017 AKCE v MŠ 2017/2018

Na stránce s akcemi v MŠ je seznam známých akcí na školní rok 2017/2018

25.8.2017 Vypsány výběry na měsíc září

Informace kdy budou probíhat výběry v měsíci září

9.6.2017 Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Na stránce zápisu do MŠ najdete dole ve spodní části rozhodnutí o přijetí do MŠ

23.4.2017

Doplněny informace k zápisu a výběry stravného

22.1.2017 Akce v MŠ

Doplnili jsme informace o akcích ve školním roce 2016/2017

8.1.2017 Termíny výběrů a informace k zápisu

Jsou přidané termíny výběru na leden až březen 2017. Na stránce zápisu do MŠ jsou první informace k zápisu na školní rok 2017/2018

14.11.2016 Fotky znovu v provozu

Znovu nám funguje galerie fotek. Dostanete se do ní kliknutím na odkaz na stránce galerie v horním menu.

25.9.2016 Nové informace

Doplněny výběry na říjen-prosinec, aktualizovány informace o organizaci školního roku 2016/2017