BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ v MŠ Sluníčko Kladno, Pařížská 2204

V souvislosti s tragickými událostmi ve Žďáru nad Sázavou požádal ministr školství ČR vedení všech škol o prověření bezpečnostních opatření ve školách. Proto jsou vydána i v písemné podobě tato bezpečnostní opatření a to nejen z důvodu výše uvedených, ale především na ochranu dětí, ale zaměstnanců MŠ a to stále(únik dítěte, krádeže……………atd.).

1. Budova MŠ je uzamčena stále, mimo doby příchodů a odchodů dětí.
2. V době otevření MŠ je zajištěn dozor provozním zaměstnancem.
3. Pokud by provozní zaměstnanec neznal někoho, kdo je pověřen zákonným zástupcem k odvádění dítěte z MŠ, tento bude legitimován a sdělí, pro které dítě přichází. Pokud ne, nebude mu umožněn přístup do MŠ.
4. Zákonní zástupci jsou povinni bezodkladně z důvodu přehlednosti, opustit po přivedení nebo odvádění dítěte, šatny a halu MŠ.
5. V době uzamčení MŠ návštěvy zvoní. Pokud není návštěva předem nahlášena, dojde pověřený zaměstnanec pro ředitelku MŠ nebo vedoucí učitelku a návštěva čeká za uzamčenými druhými dveřmi v malé chodbě.
6. Všichni zaměstnanci, kteří mají odpolední směnu, pečlivě zamykají po příchodu do MŠ.
7. Po odchodu, ale i příchodu z pobytu venku, opět všichni zaměstnanci zamykají.
8. Druhý provozní vchod do MŠ je uzamčen stále a je odemykán pouze při domluvených dodávkách zboží.
9. Všichni zaměstnanci byli poučeni opětovně o bezpečnostních opatřeních.

V Kladně 22.10.2014
Věra Pelcová
ředitelka MŠ

NOVINKY

14. 4. 2019 Zápis do MŠ

V sekci důležité najdete informace k zápisu do naší MŠ na školní rok 2019/2020. Přihlášku můžete stáhnout i zde.

7. 4. 2019 PRÁZDNINY a výběry

V sekci důležité najdete informace k hlavním prázdninám. Přihlášku můžete stáhnout i zde.
Na stránce s výběry jsou doplněny výběry od dubna do června 2019.

5. 2. 2019 Změna výše stravného od 1. března 2019

Na stránce výběrů najdete novou výši stravného, které vstupuje v platnost 1. března 2019
Celé oznámení naleznete vyvěšené na nástěnce ve MŠ.

1. 1. 2019

Doplnili jsme termíny výběrů v Lednu–Březnu.
Na stránce rozpočtu je doplněn odkaz na rozpočet pro rok 2019

7. 9.2018 Organizace a akce

Na stránkách doplněny informace o organizaci a akcích školního roku 2018/2019

10. 9.2018 Výběry Září–Prosinec 2018

Doplněny termíny výběrů na měsíce Září, Říjen, Listopad a Prosinec 2018

10. 6.2018 Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Dole na stránce s informacemi o zápisu je umístěné rozhodnutí o přijetí do naší MŠ.

25. 5.2018 Ochrana osobních informací

Do důležitých informací jsme doplnili stránku s informacemi o ochraně osobních informací.
V návaznosti na GDPR jsme přesunuli foto galerii na nové místo, mimo veřejné servery.